Om VVS Installationer Väst AB

 

Exempel på arbeten vi utfört

 

Gedigen kunskap

VVS Installationer Väst AB startades av Dennis Gerke och Stefan Forslund hösten 2005.  Innan vi startade upp vår egen firma jobbade vi under många år som projektledare på HJ:s Rör, YIT, Bravida och L-E Ericssons Rör i Göteborg.

I företaget finns erfarenhet av både stora och små projekt. Vi har under åren arbetat med allt från enstaka villor, nybyggnationer och renoveringar av badrum, sjukhus och bilhallar till att installera bergvärmeanläggningar och kylanläggningar i både stora och små utrymmen.
 
 • Nybyggnation villor
 • Mindre renoveringar
 • Bad- och stamrenovering 
 • Om- och nybyggnation av sjukhus
 • Kylanläggningar
 • Bilhallar
 • Nybyggnation förskola
 • Äldreboende
 • Värmepumpar villor
 • Bergvärmeanläggning
 • Kulvertar
 • Bilverkstad
 • Nybyggnation studentlägenheter
 • Nybyggnation flerbostadshus
 • Om- och tillbyggnad hotell
 • Hyresgästanpassningar kontor
 Vi har i dagsläget 11 montörer anställda, som alla har gedigen kunskap och utbildning för att säkerställa att de jobb vi utför är av allra högsta kvalitet.

VVS Installationer Väst AB är auktoriserad VVS-installatör och innehar certifikat för Säkert Vatten. Vi är medlemmar i VVS-företagen och tillhör branschorganisationen VVS 2000.